Moskva universitato
Ĝenerala informo Historio Strukturo Bildoj Novaĵoj


kovraĵo

MOSKVA ŜTATA UNIVERSITATO
nomita honore al M.V. Lomonosov

M.V.Lomonosov

ELDONEJO
DE MOSKVA UNIVERSITATO
1994Konstruaĵo de Ĉefa Apoteko (ĉirkaŭ 1700) - la unua konstruaĵo de Moskva universitato (ne konserviĝis)

     "KONCENTROLOKO DE RUSA KLERADO"

     Moskva universitato estas rajte konsiderata la plej malnova rusia universitato. Ĝi estis fondita en jaro 1755. Fondo de la universitato en Moskvo fariĝis posibla dank' al agado de elstara sciencisto-enciklopedisto, la unua rusa akademiano Miĥail Vasiljeviĉ Lomonosov (1711-1765). En jaro 1940, dume festado de 185jara jubileo, al la universitato estis proprigita la nomo de M.V. Lomonosov.
      A.S. Puŝkin rajte skribis pri la titano de rusa kaj tutmonda scienco de XVIIIa jarcento: "Kombinante neordinaran forton de volo kun neordinara forto de komprenado, Lomonosov ampleksis ĉiujn fakojn de klerado. Soifo de scienco estis la plej forta pasio de ĉi tiu animo, plenumita per pasioj. Historiisto, retoro, mekanikisto, kemiisto, mineralogiisto, pentristo kaj versisto, li ĉion testis kaj en ĉion penetris..." En agado de Lomonosov respeguliĝis la tuta forto, belo kaj vivpotenco de la rusia scienco, veninta al avangardaj limoj de la tutmonda scienco, sukcesoj de la lando, kiu post la transformadoj de Petro I sukcesis serioze malgrandigi sian malprogreson kompare kun la gvidaj landoj de la mondo kaj eniri en la nombron da ili. M.V. Lomonosov tre alte valorigis kreon de sistemo de supera klerado en Rusio. Ankoraŭ en jaro 1724 ĉe la Peterburga Akademio de sciencoj, fondita per Petro I, estis kreitaj universitato kaj gimnazio por preparado de sciencaj kadroj en Rusio. Sed la akademiaj insitucioj kaj la universitato ne sukcesis plenumi ĉi tiun taskon. Pro tio M.V. Lomonosov neunufoje levigis demandon pri fondo de universitato en Moskvo. Liaj proponoj, formulitaj en letero al I.I. Ŝuvalov, fariĝis bazo de projekto de Moskva universitato. I.I. Ŝuvalov, favorato de imperiestrino Elizabeto, patronis disvolviĝon de la rusa scienco kaj kulturo, helpis multajn entreprenojn de M.V. Lomonosov.

Medalo, farita honore al fondo de la universitato (moldisto Ĵ. Dasje)

     Post konatiĝo kun la prezentita per I.I. Ŝuvalov projekto de nova altlernejo imperiestrino Elizabeto subskribis en 12 (23 laŭ la gregoria kalendaro) de januaro de jaro 1755 (en la tago de sankta Tatiana laŭ la ortodoksa eklizia kalendaro) ordonon pri fondo de Moskva universitato. Ceremonio de solena malfermo de instruado en la universitato okazis en tago de jubileo de  kronado de la imperiestrino en 26 de aprilo (7de majo) de jaro 1755. Ekde tiam ĉi tuj tagoj estas tradicie festataj en la universiteto per studentaj festadoj, al ili estas samtempigitaj ĉiutaga scienca konferenco "Lomonosovaj legadoj" kaj tagoj de scienca kreado de la studentoj.
Studenta medalo por sukcesoj en lernado. XVIII jarcento     Laŭ la plano de M. V. Lomonosov en Moskva universitato estis kreitaj 3 fakultatoj:  filozofia, jura kaj medicina. Ĉiuj studentoj komencis siam kleriĝon sur la filozofia fakultato, kie ili ricevis fundamentan preparon pri naturaj kaj sociaj sciencoj. Eblis kontinui kleriĝon, specialiĝante sur la jura, la medicina aŭ sur la sama filozofia fakultato. Malsimile al universitatoj de Eŭropo en la Moskva forestis teologia fakultato, kio kompreniĝas per ĉeesto de speciala sistemo de preparado de servantoj por la ortodoksa eklizio en Rusio. Profesoroj legis lekciojn ne nur en la komunuza lingvo de tiama scienco - la latina, sed ankaŭ en rusa lingvo.
     Moskva universitato estis rimarkinda per demokratia konsisto de studentoj kaj profesoroj. Tio grandparte rezultigis vastan disvastiĝon de avangardaj sciencaj kaj sociaj ideoj inter la lernantoj kaj lektoroj. Jam en edkonduko de la ordono pri fondo de universitato en Moskvo estis rimarita, ke ĝi estas kreita "por ĝenerala klerigo de anoj de diversaj tavoloj". En la universitaton povis aniĝi reprezentantoj de diversaj sociaj tavoloj, krom la servutuloj. M.V. Lomonosov montris al ekzemplo de okcidenteŭropaj universitatoj, kie estis abolita principo de ranĝado. "En universitato tiu studento estas pli respektata, kiu pli multe lenras, kaj kies filo li estas, tio ne gravas". En dua duono de XVIII jarcento el 26 rusaj profesoroj, kiuj gvidis instruadon, nur 3 estis el noblanoj. Diverstavolanoj ankaŭ konsistis en XVIII jarcento plimulton da lernantoj. Pleje kapablajn studentojn oni sendis en eksterlandajn universitatojn por daŭrigo de klerado, plifirmigante per tio kontaktojn kaj ligojn kun la tutmonda scienco.
    Monumento de M.V.Lomonosov antaŭ la malnova konstruaĵo de la universitato (skulptisto I.I.Kozlovskij, jaro 1957) Ŝtataj asignadoj nur parte kontentigis bezonojn de la universitato, des pli ke dekomence oni ne prenis pagon por klerado, kaj poste komencis liberigi malriĉajn studentojn de ĝi. Estraro de la universitato bezonis serĉi aldonajn fontojn de spezo, ne ekskluzante okupiĝon pri komerca agado. Grandegan materian helpon donis mecenatoj (Demidov-oj, Stroganov-oj, Katerino Daŝkova k.a.). Ili aĉetis kaj donis al la universitato sciencajn insrumentojn, kolektojn,  librojn, fondis stipendiojn por studentoj. Ne unufoje en malfacila por la universitato tempo ili kolektis monon per abono. Laŭ formiĝinta tradicio profesoroj testamentis al la universitata biblioteko siajn personajn kolektojn. Inter ili troviĝas riĉaj kolektoj de I.M. Snegirev, P.J.Petrov, T.N.Granovskij, S.M.Solovjov, F.I.Buslaev, N.K. Gudizja, I.G.Petrovskij k.a.
       Moskva universitato havis elstaran rolon en disvastigo kaj popularigo de sciencaj konoj. Sur lekcioj de universitataj profesoroj kaj disputoj de studentoj povis ĉeesti publiko. En aprilo de jaro 1756 ĉe Moskva universitato sur strato Moĥovaja estis malfermitaj presejo kaj librobutiko. En la sama tempo la universitato komencis eldoni dufoje en semajno unuan en la lando neoficialan gazeton "Moskovskie vedomosti", kaj ekde januaro de jaro 1760 - unuan en Moskvo literaturan revuon "Poleznoje uveselenie" ["Utila distro"]. Dum dek jaroj, de 1779 ĝis 1789 la presejon gvidis lerninto de la universitata gimnazio, elstara rusa klerigisto N.I.Novikov.
Protokoloj de universitata konferenco. XVIII jarcento

     Unu jaro poste kreo de la universitato unuaj legantoj vizitis universitatan bibliotekon. Dum pli, ol 100 jaroj ĝi plenumis rolon de sola en Moskvo polulara biblioteko.
    Gazeto "Moskovskije vedomosti" Kleriga agado de Moskva universitato kontribuis al formiĝo sur ĝia bazo aŭ kun partopreno de iliaj profesoroj de tiaj larĝaj centroj de patria kulturo, kiel Kazana gimnazio (ekde jaro 1804 - Kazana universitato), Akademio de belatroj en Peterburgo (antaŭ jaro 1764 ĝi troviĝis sub kondukado de Moskva universitato), Malgranda teatro k.a.
Anonco pri malfermo de biblioteko de Moskva universitato en gazeto "Moskovskije vedomosti"
     En XIX jarcento ĉe la universitato estis fonditaj unuaj sciencaj societoj: De esplorantoj de la naturo, de Historio kaj antikvaĵoj rusiaj, de Ŝatistoj de rusia literaturo.
     En XVIII jarcento en la muroj de Moskva universitato studis kaj laboris elstaraj agantoj de rusa scienco kaj kulturo: filozofoj N.N.Popovskij, D.S.Aniĉkov; matematikistoj kaj mekanikistoj V.K.Arŝenevskij, M.I.Pankeviĉ, medicinisto S.G.Zibelin; botanikisto P.D.Veneaminov; fizikisto P.I.Straĥov; grundoligiistoj M.I.Afonin, N.E.Ĉerepanov; historiisto N.N.Bantiŝ-Kamenskij; filologoj kaj tradukistoj A.A.Barsov, S.Ĥalvin, E.I.Kostrov; juristoj S.E.Deskickij, I.A.Tretjakov; eldonistoj kaj verkistoj D.I.Fonvizin, M.M.Ĥeraskov, N.I.Novikov; arkitektroj V.I.Baĵenov kaj I.E.Starov.
     Kombino en agado de Moskva universitato de taskoj de krerigo, scienco kaj kulturo transormigis ĝin, laŭ esprimo de A.I.Hercen, en "koncentrlokon de rusa klerado", unun el centroj de tutmonda kulturo.

En XVIII jarcento diferenco inter la julia kaj la gregoria kalendaroj estis 11 tagoj, kaj nuntempe ĝi estas 13 tagoj, pro kio oni festas Tatianan tagon en 25a de januaro.

Hosted by uCoz